Mangfoldsprisen 2016 til Verdensmesteren!

Vi gratulerer! Hovedarbeidsmiljøutvalget i Larvik kommune tildeler årets Mangfoldspris til Verdensmesteren, kommunens mottaksskole og ressurssenter for tospråklig fagopplæring med 23 språk og 70 elever.

Verdensmesteren jobber systematisk for at barn skal integreres, og skal komme godt inn i hverdagslivet med grunnskoleopplæring, leksehjelp, tett kontakt med familiene, og bidrar til å opprette kontakt med fritidsaktiviteter.

Verdensmesteren søker å være tett på elevene og familiene slik at de lettere forstår normene og kan delta aktivt i det norske samfunnet. Verdensmesteren hjelper familiene til å forstå det norske samfunnet bedre med informasjon, oversettelser av foreldreskriv og opplæring i nødvendige foreldreprogrammer.

Blomster, diplom, litografiet "Lune bleue" av Larvikkunstneren Åke Berg og en sjekk på 15.000 kroner ble overrakt skolen v/ leder Else Marit Bjerknes av ordfører Rune Høiseth og rådmann Jan Arvid Kristengård foran flotte, overraskede og entusiastiske elever og ansatte.