Lyst til å gjøre en forskjell?

Barnevernstjenesten søker husverter for enslige mindreårige flyktninger.

Enslige mindreårige flyktninger har kommet til Norge uten følge av foreldre eller andre omsorgspersoner. De trenger voksenstøtte, trygghet og muligheter til å skape et godt liv i Larvik. Alle som blir bosatt har oppholdstillatelse, går på skole eller er i jobb. De får økonomisk bistand og miljøterapeutisk oppfølging fra kommunen.

Larvik kommune har behov for husverter for ungdommer som allerede er bosatt i kommunen, og for ungdommer som forventes å bosettes i månedene fremover. Boligen må være en selvstendig boenhet, slik som for eksempel en sokkelleilighet, og være i tilknytning til husvertens egen bolig.

Å være husvert vil si at du blir kjent med ungdommen som bor hos deg og deltar i oppfølgingen sammen med oss i barneverntjenesten. Du har interesse, tid og engasjement for ungdommen.

Som husvert vil du få en godtgjøring i tillegg til ordinær husleie.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:

Barneverntjenesten i Larvik og Lardal v/
Teamleder: Monica Aaserud, tlf 98231976
Kontaktperson: Camilla Berthelsen, tlf 98231843
Kontaktperson: Kristine Sjønøst, tlf 98231921
Eller på mail: monica.aaserud@larvik.kommune.no