Lunsj i ByLab

Ingen lunsjplaner? Ta med matpakken og spis lunsj hos oss i ByLab. 1. torsdag i hver måned fra 11:30 til12:30 i ByLab - Torget 10a. Vi spanderer kaffe og nytt spennende tema hver måned.

Torsdag 3. november er temaet RPBA og Line Havstein fra Vestfold fykeskommunen kommer til ByLab.

Fylkeskommunen er snart ferdige med å evaluere RPBA. Planen har to hovedformål; å utforme en felles forpliktende arealpolitikk med rom for bærekraftig utvikling, og å bidra til forutsigbarhet i planleggingen for offentlige og private aktører. Å legge til rette for vekst og næringsutvikling og å styrke Vestfolds byer og tettsteder gjennom fortetting og byutvikling er sentrale elementer i planen.

Hensikten med evalueringen er å få vite noe om i hvilken grad planen har fungert etter hensikten. Gjennom bruk av dybdeintervjuer og spørreskjema har vi fått informasjon fra et bredt spekter av aktører.

Nå vil fylkeskommunen fortelle om planens hovedprinsipper og presentere resultater fra evalueringen.