Lekeplassene på Kronprinsen og i Buktaparken i Stavern

Totalrenoveringen av lekeplassene på Kronprinsen og i Buktaparken i Stavern er den største rehabiliteringen av lekeplasser i parker/friområder som Larvik kommune har gjort på mange år.

Kommunen har de senere årene hatt stort fokus på å bedre tilstanden på lekeplassene i parker og friområder. Fra 2014 ble det gitt en økt bevilgning til drift av lekeplasser til avdeling for park og friområder. Den omfattende rehabiliteringen av lekeplassene i Stavern er et resultat av dette.

Larvik kommune ved Kommunalteknikk har stått for planlegging og gjennomføringen. Driftsavdelingen Øya har utført grunnarbeider og istandsettingen av områdene. Lekeapparatene er levert og montert av Trigonor AS.

I Buktaparken mangler fortsatt ett lekeapparat. Dette vil bli levert i løpet av et par uker. I tillegg skal det legges et blått topplag på fallunderlaget som skal illustrere sjø under skute og surfebrett. Pga. lave temperaturer legges dette først til våren.

På Kronprinsen ble lekeplassen flyttet fra opprinnelig plassering i tråd med en langsiktig plan kommunen har for området. Den nye plasseringen vil etter administrasjonens vurdering være mer hensiktsmessig med hensyn til vaffelboden og andre stands/arrangement,  i forhold til å kunne kjøre helt inntil med varer osv. Plasseringen vil også kunne gi plass til mulig framtidig offentlig toalett og dypavfallsbeholder ved inngangen til parken.

Stavern Vel har bidratt som pådriver, samarbeidspartner og økonomisk bidragsyter, og står for åpningsarrangementet i Buktaparken søndag 25. oktober 2015 kl. 13.00.