Larvik mottak blir integreringsmottak

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug offentliggjorde onsdag 28.09.2016 at mottak i Bodø, Kristiansand, Larvik, Oslo og Steinkjer blir nye integreringsmottak.

Integreringsmottaket i Larvik blir til i et samarbeid mellom IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) og Larvik kommune, Larvik mottak (Larvik Statlige mottak for asylsøkere) og Karrieresenteret Vestfold. Dette er en prøveordning hvor oppstart er planlagt våren 2017 og de om lag 75 integreringsmottaksplassene opprettes innenfor eksisterende kapasitet på 150 for Larvik mottak.

Formål

Det er et mål for regjeringen at de som får beskyttelse i Norge raskt kommer i arbeid og blir en del av det norske samfunnet. Målgruppen er flyktninger som nylig er blitt innvilget oppholdstillatelse i Norge og som venter på bosetting i en kommune og asylsøkere fra grupper med høy sannsynlighet for å få oppholdstillatelse i Norge.

Tydelige krav

Det vil bli stilt tydelige krav til deltakelse og egeninnsats av beboerne i integreringsmottakene. De skal ha et intensivt og tilpasset fulltids kvalifiseringsprogram med kompetansekartlegging, karriereveiledning og kvalifiseringstiltak (det vil si tiltak som gjør beboeren i stand til å gå over i arbeid eller utdanning).

Programmet skal som minimum inneholde:

  • norskopplæring
  • språktrening
  • kultur- og samfunnskunnskap
  • karriereveiledning
  • arbeidsrettede aktiviteter
  • skole- og utdanningsrelaterte aktiviteter
  • daglige gjøremål i mottaket og andre aktiviteter utført i samarbeid med frivillige organisasjoner

Dersom kravene ikke tilfredsstilles, skal kommunen avslutte fulltidsprogrammet, og UDI vil flytte beboeren ut av integreringsmottaket for å frigi plassen til en annen.

Bosetting i kommunen

Beboerne skal i hovedsak bosettes i samme kommune som mottaket ligger i. På den måten kan beboere fortsette i kvalifiserende aktiviteter uten avbrudd, også etter at de er blitt bosatt i kommunen. Beboere som vertskommunen ikke har kapasitet til å bosette innenfor sin egen kvote, skal som hovedregel bosettes i tilgrensende kommuner.

Kommunestyret i Larvik har vedtatt bosetting av 110 flyktninger i 2016, hvorav 25 enslige mindreårige og 125 flyktninger i 2017, hvorav 40 enslige mindreårige.

Larvik kommune spilte inn idéen om integreringsmottak for ett års tid siden og vi er svært fornøyd med det som resultat at regjeringen nå etablerer mottakene.

Mer informasjon

Vertskommuner for integreringsmottak bestemt, IMDi 28.09.2016

Fem nye integreringsmottak, UDI 28.09.2016

Integreringsmottak i fem kommuner, Regjeringen 28.09.2016

 

Foto: Olav Heggø, Fotovisjon