Larvik museum

Larvik anno 1767 og 1900 – Et prosjekt om trearkitektur og 3D-grafikk

Hvordan så Larvik by ut for 250 år siden, da den var på sitt høydepunkt som residensby for grevene Danneskiold-Laurvig? Hva skjedde i årene som fulgte og hva kjennetegnet industribyen Larvik omkring 1900?

Takket være deltakelse i et EØS-prosjekt har vi kommet et skritt nærmere svar på spørsmålene. Initiativet til prosjektet The Wooden Treasure kom fra polsk side der man var opptatt av å dokumentere og promotere verdien av tradisjonell trearkitektur i små landsbyer rundt storbyen Lublin. Fra norsk side har Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) bidratt med kunnskap om trearkitektur og håndverk, mens Larvik Museum sammen med Geodata-avdelingen i Larvik kommune har bidratt med grunnlagsmateriale for modellering av trebyen Larvik i 3D.

Nylig ble prosjektets nettside lansert i Polen. Den finnes også i engelsk versjon, og i tillegg til modellene av de 5 polske landsbyene er også Larvik representer med 3D-modeller anno 1767 og 1900. Under Larvik finnes også artikler om byen og trearkitekturen.

Samarbeidet med Grodzka Gate – NN Theatre Centre i Lublin og NIKU har vært spennende og givende og vi er allerede i gang med å videreutvikle og forbedre 3D-modellen.

Klikk her for å komme til prosjektet

Modellene er tilgjengelig i Explorer og Firefox. Når du klikker på lenken 3d models kommer det spørsmål om å laste ned programvaren Unity, godta og klikk «kjør». Det tar noen sekunder før siden med modellene lastes inn. Trenger du hjelp? Klikk her!

Larvik museum