Kristengård blir prosjektleder og rådmann i nye Larvik kommune

Jan Arvid Kristengård (61) skal lede sammenslåingprosjektet frem til 1. januar 2018 og blir da rådmann i den nye kommunen.

Jan Arvid Kristengård har takket ja til jobben som prosjektleder for sammenslåingsprosessen. Han tiltrer som prosjektleder 1. mars 2017. 

-Min jobb blir å skape struktur og framdrift i prosjektet. Dette skal kombineres med entusiasme og energi. Vi skal få mest mulig positivt ut av sammenslåingen og benytte oss av mulighetene dette gir, sier Kristengård. 

Kristengård skal lede prosjektet fram til sammenslåing 1. januar 2018 og blir da rådmann i den nye kommunen. 

Kristengård vil fra 1. mars ikke lenger være rådmann i Larvik kommune, men jobbe 100 prosent som prosjektleder i sammenslåingsprossen. Etter planen skal kommunestyret i Larvik konstituere ny, midlertidig rådmann i sitt møte 15. februar.