Kommunekomiteen for årets TV-aksjon er i gang!

Røde Kors er tildelt årets TV-aksjon. Søndag 23. oktober 2016 går årets viktigste søndagstur og vi skal samle inn penger for å gi livsviktig hjelp til ofre for krig og konflikt. Pengene skal gå til Røde Kors sitt arbeid i flere land hvor sivilbefolkningen i mange år har lidd under krig og konflikt. Pengene skal også gå til å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge.

 

Kommunekomiteen her i Larvik skal bidra til å mobilisere organisasjoner, skoler, næringsliv, foreninger, idrettslag og bøssebærere. Varaordfører Olav Nordheim er oppnevnt til leder av komiteen. Med seg har han blant flere Tron Ellefsen fra Larvik kommune (samfunnskontakt, servicesenteret), Turid Bergene fra Frivillighetssentralen i Larvik og Ole Larssen fra Larvik Røde Kors. Komiteen har som så vidt startet sitt arbeid og vil etter hvert komme med mer informasjon om årets TV-aksjon.
 
Bildet viser deltakerne på det første møtet i Kommunekomiteen for årets TV-aksjon, fra venstre: Ole Larssen fra Larvik Røde Kors, Line Vettestad Fylkesaksjonsleder Buskerud og Vestfold, Olav Nordheim varaordfører, Eva Idland Larvik kommune (sentraladministrasjonen, samfunnskontakt), Tron Ellefsen Larvik kommune (samfunnskontakt, servicesenteret) og Turid Bergene Frivillighetssentralen i Larvik.