Kartlegging av mobildekning og bredbåndstilknytning i Larvik kommune

Hvordan er mobildekningen der du er? Er det mulighet for bredbåndstilknytning? Hjelp oss med kartleggingen ved å markere markere din posisjon og svare på spørsmålene via kartet inne på artikkelen.

Hvordan er mobildekningen der du er? op.no 08.07.2016

God dekning er viktig også med tanke på bedriftsetableringer, befolkningsvekst og ikke minst fornøyde innbyggere og besøkende. Derfor har politikerne i Larvik kommune bestilt en oversikt over mobildekning og muligheter for bredbåndstilknytning.

Svarene vil bli koblet opp mot dekningskartene fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet www.nkom.no. Ut fra dette vil det bli laget en rapport som skal danne grunnlag for en sak til kommunestyret. I tillegg vil rapporten bli lagt fram for aktuelle leverandører i området.

Kartleggingen er et samarbeid mellom Østlands-Posten og Larvik kommune.