Innkalling til møte i formannskapet

Som en del av reguleringsplanprosessen for Indre havn er det utarbeidet et planprogram, vedtatt i kommunestyret 17.06.2016, i K-sak 071/15. I planprogrammet er organiseringen av planarbeidet gjennomgått, og Formannskapet inngår som styringsgruppe. Rådmannen har etablert sin prosjektgruppe for planarbeidet, men har behov for å gi informasjon til styringsgruppen, slik at rådmannen og styringsgruppen har en felles forståelse av denne planprosessen.

Formannskapet kalles derfor inn til møte:

onsdag 4. november 2015 kl. 1430 på Sliperiet, rom 201

Agenda for møtet er:

  • Orientering om planprogrammet
  • Orientering om planprosessen