Informasjon om Larvik torg

Etter møtet i dag ligger beslutningen om begrensninger på bruken av Larvik Torg fast. Det betyr at større folkesamlinger og arrangementer ikke vil bli tillatt. Normalbruk er som tidligere kommunisert tillatt.

For 17. mai vil det bety at torgflaten vil bli avsperret. Leketreet og begge Torgkafeene vil kunne brukes som normalt, mens resten av torgflaten blir stengt. Den tradisjonelle bekransningen av Diriks bauta kan foregå tilnærmet som normalt. 17. mai komiteen og korpset kan gå ut på Torget og gjennomføre bekransningen som vanlig, mens publikum dessverre må belage seg å stå utenfor sperringene.

Russens arrangement må også endres. Larvik kommune har hatt tett dialog med Politiet som vil følge dette opp med russen.

Planlegging og prosjektering av utbedringen har startet. Det er imidlertid for tidlig å si når start- og sluttidspunkt for prosjektet vil være. Starttidspunktet vil bli koordinert med Larvik By AS slik at ulempene blir minimale.

Igjen er det viktig å få sagt at selve konstruksjonen på torget/parkeringshuset er meget solid og problemet ligger i at det har vært brukt for tunge masser som nå må byttes ut.

Spørsmål kan rettes til:

Tom Henning Ruud:       98 23 18 20
Arne Nicander:                98 23 14 10