Hvordan gjøre Ra ungdomsskole til en grønnere skole?

Fylkestingspolitiker Lene Westgaard-Halle (t.h.) og miljøvernsjef i Larvik kommune Marit Vasbotten (t.v.) fikk i dag overlevert den tverrfaglige prosjektoppgaven "Hvordan gjøre Ra ungdomsskole til en grønnere skole?" skrevet av elever på 9. trinn. Trinnet har jobbet med dette hele foregående uke og prosjektledelsen for hvert av de fire områdene presenterte i dag noen av funnene.

Prosjektet inngår i Den naturlige skolesekkenen satsing på skolen i samarbeid med Naturfagsenteret, NTNU. Oppdragsgiver for prosjektet er Vestfold fylkeskommune ved Vestfold Klima- og Energiforum. Temaet er det grønne skiftet og bærekraftig utvikling.

Elevene har arbeidet med å få fram ulike tiltak for å gjøre skolen mer bærekraftig når det gjelder papir vs digital, for mange kopimaskiner og for mange papirkopier, strømforbruk, fyringsolje, pellets, solceller, avfallshåndtering, kompostering og matavfall, bioenergi, biogass, humlehotell m.m.

Oppdraget har munnet ut i en rapport, skrevet av elevene, som beskriver større og mindre konkrete miljøtiltak skolen og elevene kan utføre. Det presenteres ulike måter som kan føre til et grønt skifte på Ra ved å fokusere på fire hovedtemaer: forbruk, energi, mat og miljø og avfall og miljø.

Benedicte Høivik Teigen og Andreas Ris Nilsen er ressurslærere i prosjektet.

Her kan du lese hele rapporten i nettversjon.

Skolens nettside finner du her.

Ra ungdomsskole er en ambisiøs skole som ligger i Larvik med en fantastisk beliggenhet og god tilgang på natur. Skolen har 279 elever og 43 ansatte og ble grunnlagt i 2003. Skolen blir mer og mer miljøbevisst og ser et stort forbedringspotensiale på flere områder. På bakgrunn av dette ønsker Ra ungdomsskole å bli mer miljøvennlig, og jobber målbevisst slik at skolen kan bli et Miljøfyrtårn

Hvordan gjøre Ra ungdomsskole til en grønnere skole, rapportforside