Hovedopptak i barnehage

Barnehageåret 2017/2018. Søknadsfrist: 1. mars 2017.

Barn født i august, september og oktober har rett til plass i barnehage senest den måneden de fyller ett år, om de har søkt innen fristen. En forventet lovendring vil gi barn født i november samme rettigheter.

Det er samordnet opptak for private og kommunale barnehager i Larvik.

Se oversikt over alle barnehagene.

Det søkes elektronisk på www.larvik.kommune.no, skjema. Dersom det er søkt tidligere skal det ikke søkes på nytt.

Trenger du hjelp til å søke, ta kontakt med Larvik kommune telefon 98 22 56 42.

Har du spørsmål, ta kontakt med den enkelte eller Larvik kommune telefon 98 23 19 57.