Høring av bestemmelsene til kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene for Larvik og Stavern

Bestemmelsene ligger ute til offentlig ettersyn og høring fram til 10. februar 2017.

Høringen finner du her. Forslag til reviderte bestemmelser for Kommuneplanens arealdel og Kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by for perioden 2017-2027.