Høring - Forslag til forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann

Larvik kommune legger med dette forslag til forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann ut på høring.

Se www.larvik.kommune.no/horinger for mer informasjon.

Det gis anledning til å komme med høringsuttalelse (jf. § 37 i Forvaltningsloven). Høringssvar sendes elektronisk til postmottak@larvik.kommune.no. Alternativt kan høringssvar sendes til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.