Høring - Forslag til forskrift kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester

Larvik kommune sender på høring forslag til lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Gå til høringen