Holocaust rammet også Larviksamfunnet

Hele familien Sachnowitz ble arrestert og deportert til Auschwitz, og bare Herman Sachnowitz overlevde og kunne vende tilbake til Larvik. Minnesmerkene, snublesteinene til Israel Leib, Martin, Elias, Samuel, Rebekka Rita, Marie, Herman, Frida og Frank er plassert utenfor Torget 4 i Larvik der familien drev butikk.

27. januar er den internasjonale Holocaustdagen. I løpet av andre verdenskrig ble 772 norske jøder deportert til Auschwitz. Bare 34 overlevde.

FNs generalsekretær Kofi Annan uttalte i 2006: Holocaust, tragedien uten sidestykke, kan ikke omgjøres. Den må huskes med skam og avsky så lenge manns minne eksisterer. Kun ved å minnes kan ofrene hylles på en passende måte. Millioner uskyldige jøder og medlemmer av andre minoriteter ble myrdet på de mest barbariske tenkelige måter. Vi må aldri glemme disse menn, kvinner og barn eller deres piner.


Foto: Jarle A. Melby