Hedrum familiesenter flytter til Fagerli

Hedrum Familiesenter har de siste årene holdt til i Badeparken 11 (tidligere Bøkestua/Sentrum skole) og delt hus med Psykologtjenester og Selektive Tiltak. Psykologtjenester og Selektive Tiltak blir værende i Badeparken 11, mens Familiesenteret flytter til Fagerli torsdag 8.desember og bytter navn til Fagerli familiesenter.

Åpen barnehage i Hedrum har  holdt hus i Bjørnsonsvei 5 men åpner nå i 1.etg i bygg E som en del av Fagerli Familiesenter.

Familisenteret åpner på Fagerli tirsdag 13.desember.

Fra onsdag 7.desember til og med mandag 12.desember vil det kunne oppleves vanskelig å få tak i oss uten å bruke mobiltelefon (98231138 og 98231274).

Ny postadresse: 
Fagerli Familiesenter, Postboks 2020, 3255 Larvik 

Ny besøksadresse: 
Kremleveien 5, 3271 Larvik

Nytt telefonnummer: 
33172980 og mobil 98231138