Grønnstruktur-utredning

Kommunens planavdeling v/Landskapsarkitekt Trine Flesche og Landskapsingeniør Chanette Hoffmann Fyhn skal utarbeide en grønnstruktur-utredning for Larvik- og Stavernområdet, inkludert områdene i mellom + Østre Halsen.

I den forbindelse ønsker de å vite mer om de blågrønne områdene, dvs. parker, friområder, lekeplasser, badeplasser, bekker/elver osv. Vi ønsker derfor innspill fra kommunens innbyggere på følgende:

-        Hvordan er det med lekeplasser, parker, friområder der du bor?

-        Er det for få/for mange/for store/for små ?

-        Hva brukes områdene til i dag?

-        Hva kan/burde de brukes til?

-        Er det greit å komme dit?

-        Hva bør de inneholde/Hva mangler?

-        Hva er bra/Hva er dårlig?

-        Hva bør gjøres bedre?

-        Hvilke trær bør bevares?

Vi vil sitte godt synlig på følgende steder i uke 44:

  • Stavern – v/Gule galleriet – tirsdag 27.oktober kl.11 – 13.
  • Østre Halsen – v/Gloppe Meny – onsdag 28.oktober kl. 10 – 12
  • Larvik – v/Hungry Heart – torsdag 29.oktober kl. 11 - 13

Kom med innspill !