Godkjent detaljert reguleringsplan for Hoffsgate 35 - ArkivsakID 14/6289

Larvik kommunestyre vedtok i møte 21.10.15 ovennevnte reguleringsplan m/bestemmelser. Dette innebærer at planen er rettsgyldig.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen i Vestfold innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32. Klagen sendes elektronisk via plandialogen (http://www.larvik.kommune.no/arealplaner). Eller skriftlig med henvisning til ArkivsakId til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.