GENERELT BÅLFORBUD fra 15. april til 15. september

I Norge er det et GENERELT BÅLFORBUD fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Om våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog- og lyngbrann! Lær mer om trygg bålbrenning på Sikkerhverdag.no og følg Larvik brannvesen for deres oppdateringer.

Larvik brannvesen på nett

Larvik brannvesen på Facebook