Rådhuset i Larvik, foto Jarle A. Melby

Første møte i Nærdemokratiutvalget

Fellesnemnda for Lardal og Larvik kommuner har nedsatt et arbeidsutvalg som skal jobbe med alternativer for hvordan nærdemokratiet kan ivaretas i nye Larvik kommune.

Arbeidsutvalget har sitt første møte

Torsdag 20. oktober kl. 19.00 i Romberggata 4, Larvik, møterom Tjølling.

Møtet er åpent for publikum. Velkommen!