Folkemøte, Larvik - et demensvennlig samfunn

Tema: Larvik - et demensvennlig samfunn. Der mennesker med demens opplever å være inkludert og involvert i lokalmiljøet, og har mulighet til å delta i nødvendige hverdagsaktiviteter.

Representanter fra tjenestekontoret, velferdsteknologi, dagaktivitetetstilbud, demensteam, trygghetsnett og pårørendekoordinator vil være tilstede og bidra med informasjon.

Bølgen Kulturhus, Sanden Scene

Tirsdag 5. april 2016 kl. 18.00 til 20.00

Gratis inngang

Åpning av møtet

ved kommunalsjef Karen Kaasa

Et demensvennlig samfunn

ved Bjørn Lofstad, fra Nasjonalforeningen i Vestfold

Presentasjon

av arbeidsgruppa og tjenesteområdene

Sang

ved Anders Gjønnes

Arrangeres av Larvik kommune i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen.