Fokus på psykisk helse over hele verden

Det er menneskelig å ha det vanskelig. Dessverre er det mange av oss drikker alkohol for å dempe tunge følelser når de oppstår. Derfor er kommunen i disse dager med å setter temaet alkohol og psykisk helse på dagsordenen lokalt.

10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse verden rundt. For tøffe tider kan ramme selv de sterkeste blant oss. Det kan være små eller store ting som skaper vonde følelser: en tung livssituasjon, problemer på jobb eller at barna har flyttet ut hjemmefra. Felles for oss alle er at vi før eller senere møter på problemer. 

For mange kan det være lett å ty til alkohol når dagene blir tunge. Det kan gjøre situasjonen enda vanskeligere. I krevende perioder i livet trenger man å mobilisere krefter. Da er alkohol en dårlig løsning.

Viktig klokskap om alkohol 

I ukene fremover vil kommunene som samarbeider med AV-OG-TIL om lokal forebygging bevisstgjøre befolkningen om dette temaet lokalt. Blant annet vil det legges ut brosjyrer og informasjonsmateriell på legekontorer og andre relevante møtepunkter lokalt. Når man er i en krevende livssituasjon er det klokt å være bevisst på at alkohol ikke gjør oss bedre rustet til å løse utfordringene vi møter. 

Mange eldre er i en livsfase der sorgen kan komme ekstra nært. De opplever oftere at nære venner eller ektefeller går bort, og dagene kan bli tunge. Samtidig som eldre skal få nyte livet og kose seg med alkohol, er det spesielt viktig at de eldste blant oss ikke drikker så mye at det går utover den psykiske helsen.

Du kan hjelpe  

Hva kan du gjøre hvis du kjenner noen som sliter? Snakk med personen det gjelder, fortell hvordan vedkommende sin drikking bekymrer deg. Det finnes også flere muligheter for hjelp, til både den som sliter med alkoholproblemer og pårørende. Snakk med fastlegen, ring RUStelefonen eller snakk med helsesøster. RUStelefonen har nummer 08588 og er åpen mandag til søndag fra klokken 11.00 til 19.00.
Alle som tar kontakt med tjenesten er anonyme.

Larvik er en AV-OG-TIL-kommune og samarbeider med AV-OG-TIL om holdningsskapende arbeid og bevissthet omkring skadelig alkoholbruk. Nå er det kampanjeuke for alle AV-OG-TIL-kommunene i landet om alkovett. Å ha alkovett vil si å ha et reflektert forhold til egen drikking, at man tenker over hva som er bra for en selv og de rundt seg.
Du kan lese mer om temaet på www.avogtil.no.