Flomvarsel for Numedalslågen

NVE har sendt ut flomvarsel for Numedalslågen, og det er meldt store nedbørmengder natt til torsdag. Her er noen råd fra Norges vassdrags- og energidirektorat som kan forebygge skader/ulykker:

■ Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

■ Sørg for å holde avløpsveier åpne. Stikkrenner og sluk må renses for å gi vannet anledning til å renne unna.

■ Erosjon langs elv- og bekkeløp kan utløse skredfare!

■ Har du noen gjenstander/objekter nær en elv eller innsjø i området hvor det er meldt flom bør du vurdere å trekke det lenger unna bredden.

■ De som oppholder seg i områder hvor flom tidligere har gjort skade, bør være spesielt oppmerksomme.

Numedalslågen er fortsatt stigende, kl:10:00 - 724,971 m3/s, men stiger mindre nå enn den gjorde på samme nivå 3.09.2015. Ingen veier er foreløpig stengt. Larvik kommune kommer tilbake med ytterligere informasjon senere.