Flomstatus

Status på flommen i Larvik kommune.

Lurer du på noe i forbindelse med flommen? Noe som du ikke har fått beskjed om gjennom mediene, politiet eller kommunens kanaler? Ta kontakt med kommunens servicesenter på tlf 33171000 / 33171010

Kl. 09.40
Ekstremværet Petra har forlatt oss. De evakuerte beboerne på Rødberg har nå fått beskjed om at området åpnes kl 12.00 i dag, og at de da kan returnere til husene sine. Området har blitt undersøkt av en geotekniker og vurderes som trygt.

Vannstanden i Numedalslågen er fremdeles høy, og vi ber innbyggere følge rådene disse rådene fra Norges vassdrags- og energidirektorat:

■ Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

■ Sørg for å holde avløpsveier åpne. Stikkrenner og sluk må renses for å gi vannet anledning til å renne unna.

■ Erosjon langs elv- og bekkeløp kan utløse skredfare!

■ Har du noen gjenstander/objekter nær en elv eller innsjø i området hvor det er meldt flom bør du vurdere å trekke det lenger unna bredden.

■ De som oppholder seg i områder hvor flom tidligere har gjort skade, bør være spesielt oppmerksomme.

Kl. 16.53
Larvik kommune tar nå kontakt med alle de evakuerte for å informere om status, samt tilby assistanse til praktiske behov som overnatting osv.

Kl. 15.02
Stavernsveien er nå åpen igjen

Kl.14.40
Servicesenteret i Larvik kommune holder åpent utover ettermiddagen. Både telefonnummer 33171000 og 33171010 er betjent.

Kl. 13.57
Dersom noen evakuerte har behov for helsehjelp - ta kontakt med fastlege eller legevakten i Larvik på telefon 116117. Legevakten er åpen hele døgnet.

Kl 13:02
Stavernsveien (FV301) er stengt i ett felt ved golfbanen. Det er manuell dirigering på stedet. Politiet anbefaler omkjøring via Brunlanesveien.

Kl. 12.28:

Politiet evakuerer 15 hus i Rødbergbakken og Møllebakken pga flom. Det er tilsammen 34 personer bosatt på disse adressene

Kl. 12.06:
Følgende veier er stengt:

  • Holm-Helland (fylkesvei 220)
  • Veien fra Hem til Skallist-Syrrist
  • Tjønnerud, på strekningen Skinmo-Mørk stengt (fylkesvei 207)
  • Rødbergbakken og Møllerbakken (fylkesvei 301). Her evakueres flere hus. Politiet har skadestedsledelsen her.
  • Kommunen vurdere fortløpende om Stavernsveien skal stenges. Politiet ber bilistene bruke andre veier.

Når det gjelder vannføring i Lågen er det nå på et nivå på ca 800 kubikkmeter pr sekund. Det ser ut som vannføringen har stabilisert seg på dette nivået.

Kommunen har satt inn all tilgjengelig personell for å begrense skaden.
Følg med på våre hjemmesider og facebooksider for oppdateringer.