Felles kommunestyremøte - Larvik og Lardal

Kommunestyret i Lardal vedtok 11.november sammenslåing med Larvik kommune. Torsdag 19.november skal de to kommunene ha felles kommunestyremøte - bl.a for å drøfte rammer for sammenslåing.

Møtet arrangeres på Breidablikk ungdomslokale i Styrvold i Lardal kl 18.00

Program: 

Kl. 18.00: Larvik kommunestyre behandler sak om sammenslåing med Lardal

Kl. 19.00: Fylkesmannen holder felles kommunestyremøte mellom Lardal og Larvik kommune for drøfting av rammer for en kommunesammenslåing.

Kl. 20.00: Hver av kommunestyrene i Lardal og Larvik behandler på bakgrunn av drøftingene med Fylkesmannen sak om oppnevnelse av fellesnemd

Dersom det vedtas sammenslåing i begge kommuner vil søknad til departementet leveres og endelig beslutning om sammenslåing vil bli behandlet av regjeringen ved kongelig resolusjon. Antakelig vil en slik behandling kunne skje i løpet av mars 2016.