Farrishallen åpner for offentlig bading 7. november etter en periode med rehabilitering.

Badstuene åpner ikke før uke 46.
Fra og med 13. november, vil vi også ha søndagsåpent fra kl. 10.00-14.00 hver søndag ut mars 2017.
For å få oversikt over hvilke tider svømmehallen er åpen for offentligbading, gå på www.Larvik.kommune.no (idrett - idrettsanlegg).