Pårørende Kompetanse

Er du pårørende? - til en som har det vanskelig psykisk eller i forhold til rusmidler?

Møteplass er en samtalearena hvor pårørende og fagpersoner treffes for å utveksle erfaring og kunnskap om det å være pårørende. Hver Møteplass har sitt tema og er gratis. Velkommen!

Møteplasser våren 2016

Mandag 29/2: Pårørende og hjelpeapparatet, hvordan samarbeider vi?

Mandag 4/4: Å leve med det som ikke går over.

Mandag 1/6: Plass til alle i familien.

Møteplass varer fra kl. 18.00 til 20.30, i kantina på AoK, Borgejordet 23, Larvik. Enkel bevertning fra kl. 17.30.

For påmelding og spørsmål, kontakt: kim.anita.lovstad@larvik.kommune.no eller telefon 40603395.

Møteplass arrangeres av

Pårørende Kompetanse og Larvik kommune