Enhet for Kultur og oppvekst

Avd. Fritid starter opp to nye grupper «Trening i Gymsal», tilrettelagt for funksjonshemmede.

Aktiviteten er på tirsdager i gym-salen på Byskogen skole og følger skolens kjørerute.

1. Gruppe for ungdom 13 – 18 år : kl. 17.30 – 18.30
2. Gruppe for ungdom og voksne fra 18 år : kl. 19.00 – 20.00

Kontaktperson: Fritidskonsulent Grete Bredvei, Mob : 982 31 441
E-post: grete.bredvei@larvik.kommune.no