Energisparekontrakt gir 4,5 mill kr i årlig besparelse

Larvik kommune Eiendom har inngått energisparekontrakt (EPC)* med Siemens as som gir garantert årlig besparelse på ca. 4,5 mill kr dersom tiltakene gjennomføres. Tiltak som også ivaretar miljøet og brukerne av byggene på en god måte.

Kontrakten innebærer å analysere 14 bygg på til sammen 63.000 m2 bygningsmasse, 3 skoler og 11 sykehjem/eldresentre. Siemens har opparbeidet seg god erfaring på denne typen analyser av offentlig byggmasse.

Målet er å identifisere energieffektiviserende tiltak som vil gi en årlig besparelse på 48,5 prosent i energiforbruk tilsvarende 7,1 Gwh (7.100 000 kWh). Dette tilsvarer strømforbruket til ca. 330 eneboliger med forbruk på hver seg 21 000 kWh.

Når forslagene til tiltak foreligger, vil Eiendom vurdere dem. Analysefasen skal være ferdig august 2017 og deretter skal tiltakene gjennomføres over halvannet år. Tiltakene har en investeringsramme på 35 mill kr og Siemens har i kontrakten gitt en garanti for at Larvik kommune vil tjene inn investereringen på 9,3 år. 

Bygningsmassen består av

 • Furuheim sykehjem
 • Byskogen sykehjem
 • Kvelde sykehjem
 • Yttersølia sykehjem
 • Rekkevik sykehjem
 • Tjølling sykehjem/kveldsol/gml.rådhus
 • Stavern sykehjem
 • Grevle sykehjem
 • Søbakken sykehjem
 • Presteløkka rehab.
 • Ra skole
 • Østre Halsen skole
 • Kvelde skole & Hall
 • Bøkeskogen Eldresenter

* En energisparekontrakt, Energy Performance Contracting (EPC) er en modell for gjennomføring av lønnsomme energieffektiviseringstiltak med garantert resultat.