Eier du oljetank og kjenner ansvaret? Er du interessert i fornybar energiløsninger?

Oljefyring gir klimagassutslipp og en nedgravd oljetank kan forurense bolig, jordsmonn, grunnvann. Stortinget har varslet at fyring med fossil olje i boliger vil bli forbudt i 2020. Larvik kommune ønsker å tilrettelegge for trygg og enkel utskifting av fossil oljefyring, og inviterer til åpent informasjonsmøte tirsdag 17. november fra 19:00 – 21:00 på Bølgen Kulturhus.

Fossil oljefyring kan erstattes av fornybar energi
Fossil oljefyring kan heldigvis erstattes av mange fornybare oppvarmingsløsninger. En parafinkamin kan f.eks erstattes med rentbrennende vedovn, pelletskamin og/eller luft-luftvarmepumpe. Har boligen oljekjele og vannbåren varme kan oljekjelen erstattes med en luft-vannvarmepumpe, væske-vannvarmepumpe eller en biokjele. Solfangere kan varme opp store deler av forbruksvannet. Det er også mulig å velge biofyringsolje, eller helt elektrisk oppvarming.

oljefri.no finner du kvalitetssikrede bedrifter som installerer fornybar oppvarming og sanerer oljetanken.

Du er ansvarlig for oljetanken
Som eier er du ansvarlig for oljetanken og eventuelle lekkasjer. Det er ditt ansvar å sørge for at oljetanken alltid er i betryggende stand. Dette gjøres gjennom tilstandskontroller. Om oljetanken ikke er i bruk skal den tømmes for olje og renses. Deretter skal tanken fjernes, eventuelt stabiliseres og sikres mot uønsket påfylling. Meld fra til Larvik Brannvesen hvis tanken renses og tas ut av bruk (postmottak@larvik.kommune).

Få tilskudd fra Enova
Gjennom Enovatilskuddet har du rett til å få tilbake penger når du bytter oljefyr eller oljekamin med en fornybar oppvarmingskilde (som ved, pellets, varmepumpe eller solenergi) og sanerer oljetanken.

Tilskuddsbeløpet økes ytterligere om du kombinerer fjerningen av oljekjele- og tank og installasjon av fornybar oppvarming med ombygging til vannbåren varme, energimåling, eller varmestyring. Få mer informasjon om de energitiltakene du får tilskudd for på enova.no/enovatilskuddet, eller ring 800 49 003.

Program informasjonsmøte:

Hvordan erstatte fossil oljefyring med fornybar energi?

Møtet passer for alle som ønsker å erstatte fossil oljefyring, eller vil ha mer informasjon om fornybare oppvarmingsløsninger, den nedgravde oljetanken, eller de økonomiske støtteordningene til Enova.

Tid: Tirsdag 17. november, klokken 19:00 – 21:00.

Sted: Bølgen Kulturhus

Velkommen! 
Ved Rune Høiseth ordfører i Larvik kommune.

 Den nedgravde oljetanken – risiko og ansvar
Ved Martin L. Brandtzæg, Prosjektkoordinator for Oljefri i Naturvernforbundet.

 Fornybare oppvarmingsløsninger kan erstatte fossil oljefyring
Ved Knut Olav Knudsen, fagsjef i Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening.

 Økonomisk støtte til utfasing av oljefyring og energismarte tiltak
Presentasjon av Enovas tilskuddsordning.

Kvalitetssikrede bedrifter har stands i møtelokalet. I etterkant av programmet kan du besøke deres stands, og diskutere konkrete løsninger for din bolig. Da blir det også anledning til å stille spørsmål til innledere. Det blir lett bevertning på møtet med kaffe/te.

Her finner du mer informasjon
Du finner mer informasjon på enova.no/enovatilskuddet, oljefri.no og larvik.kommune.no.