ER DU PÅRØRENDE - til en som har det vanskelig psykisk eller i forhold til rusmidler?

Møteplass er en arena der pårørende og fagpersoner utveksler erfaringer
og kunnskap om det å være pårørende.
Onsdag 12/10: Hvordan kan vi få mer åpenhet og mindre stigmatisering?
møteplass varer fra 18:00-20:30
For påmelding: sissel.egenberg@larvik.kommune.no tlf.98231304
KUF-Huset Dr. Holmsvei 47