Digital utsendelse av post fra byggesak

Fra og med 01.01.2017 vil byggesak sende post digitalt til alle virksomheter og privatpersoner. Dette er i tråd med regjeringens digitaliseringsprogram om digital kommunikasjon som førstevalg i samhandlingen mellom det offentlige, innbyggere og næringsliv.

Posten vil bli distribuert til mottakerens meldingsboks i Altinn og til innbyggeres valgte postkasse hos Digipost eller e-Boks.

Dokument som ikke er åpnet i Altinn innen 2 virkedager etter at det er tilgjengelig i meldingsboksen, blir skrevet ut og sendt via Posten.

Innbyggere

Innbyggerne oppfordres til å oppdatere Kontaktregisteret. Dette er tilgjengelig på www.norge.no. Innbyggerne vil da bli varslet via sms og epost om at dokumentet kan leses i den valgte postkassen.

Virksomheter

Virksomheter kan lese dokumentet elektronisk i Min meldingsbokswww.altinn.no via rollen Post/arkiv. Informasjon om roller og tilgangsstyring ligger under Profiler, roller og rettigheter i Altinn. Varsel sendes til registrert sms eller epostadresse.

foto Larvik museum