Digital septikvarsling

Septik & Miljøservice AS, Larvik kommunes samarbeidspartner innen slamrenovasjon, introduserer nå digital septikvarsling til kommunes kunder og abonnenter. Varsel om tømming som tidligere er sendt ut som brev gjennom normal postgang, vil snart gå ut som sms-varsel til mobil og varsel på epost.

Det er flere fordeler ved digital septikvarsling. For det første gjør Septik & Miljøservice AS oppslag i et felles kontaktregister som stat (for eksempel NAV, Skatteetaten, Altinn), fylke og kommune bruker til liknende formål. Kontaktregisteret kan man derfor regne med er oppdatert og nøyaktig med hensyn til korrekt mobilnummer og/ eller epostadresse. For det andre vil kvalitets- og servicenivået økes gjennom et enklere og mer effektivt system med høy presisjon ved varsel om forventet tømmetidspunkt, klargjøring av tank mm.

Oppdatering av kontaktinformasjon i kontaktregisteret kan gjøres her.

Hvis du aldri har logget deg inn på en offentlig tjeneste (offentlig selvbetjeningsløsning) på nett, er du ikke oppført i kontaktregisteret. Hvis du ønsker å være oppført i kontaktregistret, må du skaffe deg en elektronisk ID, og opprette en brukerprofil i ID-porten.

Regjeringen bestemte i 2014 at digital kommunikasjon med det offentlige skal være hovedregelen. Det er derfor inngått et samarbeid med DIFI (digitalt kontaktregister) for å kunne ta del i arbeidet som regjeringen har lagt opp til med tanke på digitalisering av Norge. Slamrenovatøren henter kontaktinformasjon fra oppslag i DIFI. De som ikke har registrert både mobilnummeret og epostadressen sin der, får fremdeles varsel per brev.

Regelverk for digital kommunikasjon

Foto: Septik & Miljøservice AS