Digital post fra Larvik kommune via Altinn

Larvik kommune satser digitalt for å kunne tilby raske, sikre, miljøvennlige og økonomisk fornuftige tjenester. Kommunen mottar svært mange henvendelser hvert år som resulterer i oppfølging og saksbehandling. Larvik kommune har startet gradvis innfasing av digital post til innbyggere og virksomheter/organisasjoner - som åpnes via Min meldingsboks i Altinn.

Utgående post sendes gjennom KS SvarUT i kommunens saksbehandlingssystem WebSak og mottager får da tilgang til forsendelsen med en gang via Altinn og varsles i sms/epost. Innstillinger for varsler i Altinn finnes under Profil, roller og rettigheter. I meldingsboksen ligger det da en lenke som går til KS SvarUt sitt forsendelsesarkiv der man kan lese brevet og eventuelt lagre dette lokalt. Brevet blir slettet etter 3 måneder.

KS SvarUT håndterer også avvik, og da sendes posten som brevpost via sentral utskriftsleverandør. Avvikene er at posten ikke er åpnet i løpet av to virkedager, at forsendelsen ikke er påført fødselsnummer eller organisasjonsnummer, at mottager har reservert seg mot kommunikasjon på nett eller at mottager ikke er registrert i Altinn.

Gradvis innfasing av digital post

Samfunnskontakt (alkoholbevilling og kontroll) og Areal og teknikk (byggesak) er allerede i gang med å sende ut digital post. Og skolesekretærene følger nå opp. I løpet av året vil veldig mye av posten kommunen sender ut være digital.

Digital post til virksomheter og organisasjoner

I Altinn er det normalt bare daglig leder og styreformann som har tilgang. Det kan være fornuftig å delegere rolle og rettighet til å åpne post på vegne av virksomheten til administrativt personale. Det er også mulig å sette opp en varslingstjeneste i Altinn slik at det er administrativt personale som får melding når det kommer ny post til virksomheten/organisasjonen via Altinn. Innstillinger finnes under Profil, roller og rettigheter.

Altinn brukerservice

Ved spørsmål om bruk av Altinn, kontakt Altinn brukerservice

Telefon 75 00 60 00 mandag til fredag kl. 08.00 til 15.30

Altinn-app: Meldingsboksen i lomma