Flomvern på agendaen

Hva skal til for å bygge et flomvern med en lengde på 100 meter innen 2 timer?

Larvik og Lardal kommune reviderer helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) sammen. Klimatilpasning tas på alvor og i dag var det demonstrasjon hos Larvik brannvesen av en helt ny type flomvern som alternativ til mer ressurs- og tidkrevende sandsekker, som etter bruk også skal behandles som skadelig miljøavfall.

BRISK Safety Protan Flood Protection kommer som selvskjøtende standardmoduler i armert PVC-duk på 10 meter lengde og 1 meter bredde, med mulighet for ulike hjørneavrundinger. Fra 65 kg flatpakket til fyllt modul på 10.000 kg går det ca. 25 minutter. Tåler økning i vannstand rett på opptil 0.6 meter og noe høyere i andre vinkler. Kan også brukes som drikkevannskilde.

Ressursbruk ved tradisjonell metode for å bygge 100 meter flomvern

350 mennesker, 14.000 sandsekker, 47 lastebiler og 11 busser

Ressursbruk med BRISK Safety Protan Flood Protection, 100 meter

4 mennesker, 1 pumpe, 10 moduler og 1 bil med henger

Det ble også vist løsninger for blokkering av kumlokk og inngangspartier.

Samfunnet trenger gode løsninger som minimerer de alvorlige skadene knyttet til flom. Nye metoder og produkter vil ses nærmere på i den videre utredning og planlegging, i samspill med andre aktører som Sivilforsvaret, brannvesen, andre kommuner, næringsliv m.fl.

BRISK SAFETY 18.02.2016

BRISK SAFETY 18.02.2016

BRISK SAFETY 18.02.2016

BRISK SAFETY 18.02.2016

18.02.2016. Jarle A. Melby jarle.ambrosius.melby@larvik.kommune.no