Byggesak arrangerer ny fagdag for bransjen

Onsdag 8. februar 2017 (obs ny dato) arrangerer byggesak ny fagdag for bransjen.

Programmet er ikke helt klart ennå, men dere vil blant annet få høre om sikringsarbeidene ved Lågen og hva det innebærer for nye byggetiltak i områdene rundt og om de nye bestemmelsene til kommuneplanens arealdel som skal vedtas i februar 2017.

Sett av dagen allerede nå. Nærmere opplysninger om sted og program kommer over nyttår.