Avdeling "GYDA" ved Furuheim Sykehjem flytter

Mandag 12.september flytter Avd. «Gyda» til Presteløkka Rehabiliteringssenter og skal heretter hete: AVDELING TRYGGHET OG TRENING NYTT tlf.nr: 98 23 18 23