Åpne møter uke 9

Planutvalget holder møte tirsdag 1. mars kl. 11.00 i Romberggt. 4, møterom Brunlanes.
Befaringer:
Kl. 09.05 Barkevikveien 8
«    09.30 Larviksveien 17
«    10.00 Skreppestadveien 47

Eldrerådet holder møte tirsdag 1. mars kl. 12.00, på møterom Larvik, Romberggt. 4.

Rådet for funksjonshemmede holder møte tirsdag 1. mars kl. 18.00 på møterom Larvik, Romberggt. 4.

Innvandrerrådet holder møte tirsdag 1. mars kl. 18.00 på møterom Brunlanes, Romberggt. 4.

Kontrollutvalget for alkohol holder møte onsdag 2. mars, kl. 15.00 i møterom Larvik, Romberggt. 4.

Helse- og omsorgskomiteen holder møte onsdag 2. mars, kl. 17.00 på Presteløkka Rehabiliteringssenter.

Kultur- og oppvekstkomiteen holder møte onsdag 2. mars, kl. 18.00 på møterom Tjølling, Romberggt. 4.

Miljø- og teknikkomiteen holder møte onsdag 2. mars, kl. 18.00 på møterom Larvik, Romberggt. 4.