Åpne møter uke 6/2017

Kontrollutvalget holder møte i møterom Brunlanes, Romberggata 4, tirsdag 7. februar 2017 kl. 18.00-19.00.

Valgkomiteen holder møte i møterom Larvik, Romberggt. 4, onsdag 8. februar 2017 kl. 15.00-16.00.

Administrasjonsutvalget holder møte i møterom Larvik, Romberggt. 4, onsdag 8. februar 2017 kl 16.00-17.00.

Formannskapet holder møte i møterom Larvik, Romberggt. 4, onsdag 8. februar 2017 kl 17.00-21.00.

Valgstyret holder møte i møterom Larvik, Romberggt. 4, onsdag 8. februar 2017 kl. 20.00-21.00.