Åpne møter uke 45-2016

Romberggata 4

Eldrerådet holder møte tirsdag 8. november kl 12.00 i Romberggata 4, møterom Larvik .

Rådet for funksjonshemmede holder møte tirsdag 8. november kl. 15.30 i Romberggata 4, møterom Larvik.

Innvandrerrådet holder møte tirsdag 8. november kl 18.00 i Romberggata 4, møterom Brunlanes.

Kultur- og oppvekstkomiteen holder møte onsdag 9. november, kl. 17.00 i Romberggata 4, møterom Tjølling.

Sliperiet

Presentasjon av Strategidokumentet, onsdag 9. november, kl. 15.30-17.00 på Sliperiet, Pressverksalen.

Helse- og omsorgskomiteen holder møte onsdag 9. november, kl. 17.00 på Sliperiet.

Miljø- og teknikkomiteen holder møte onsdag 9. november, kl. 17.00 på Sliperiet.