Åpne møter uke 44

Planutvalget holder møte tirsdag 1. november, kl. 13.30 på møterom Brunlanes i Romberggt. 4.

Kontrollutvalget for alkohol holder møte onsdag 2. november, kl. 18.00 på møterom Sentrum, Feyersgt. 7. Inngang fra Nedre Torggt.

Miljø- og teknikkomiteens ekstraordinære møte onsdag 2. november er avlyst.