Åpne møter uke 42 og 43

Formannskapet holder ekstraordinære møter:

Fredag 21. oktober kl 13.00 - 15.00 på møterom Larvik, Romberggata 4

Onsdag 26. oktober kl 15.00 - 17.00 på møterom Larvik, Romberggata 4