Åpne møter uke 4

Eldrerådet holder møte tirsdag 26. januar kl. 12.00, på møterom Brunlanes, Romberggt. 4.

Rådet for funksjonshemmede holder møte tirsdag 26. januar kl. 18.00 på møterom Larvik, Romberggt. 4.

Helse- og omsorgskomiteen holder møte onsdag 27. januar, kl. 17.00 på møterom Brunlanes, Romberggt. 4

Kultur- og oppvekstkomiteen holder møte onsdag 27. januar, kl. 18.00 på personalrommet, Berg Skole

Miljø- og teknikkomiteen holder møte onsdag 27. januar, kl. 18.00 på møterom Larvik, Romberggt. 4

Kontrollutvalget for alkohol holder møte onsdag 27. januar, kl. 15.30 på møterom Larvik, Romberggt. 4