Åpne møter uke 39

Planutvalget holder møte tirsdag 27. september kl. 08.30 på møterom Brunlanes i Romberggata 4.

Rådet for funksjonshemmede holder møte tirsdag 27. september kl. 18.00 på møterom Larvik i Romberggata 4.

Innvandrerrådet holder møte tirsdag 27. september kl. 18.00 på møterom Brunlanes i Romberggata 4.

Helse- og omsorgskomiteen holder møte onsdag 28. september kl. 17.00 på møterom Brunlanes i Romberggata 4. Med følgende orienteringer:

  1. Orientering om hjemmetjenesten og oppfølging av vedtak fra KS
  2. Orientering om demenskontakt og demensarbeidet
  3. Virtuell avdeling - fra sykehus til hjemmet
  4. Larvik kommunes partnerskap i C3 Centre for Connected Care/Senter for fremtidig helse - orientering om status
  5. Informasjon om Huset
  6. Orientering om kvalitetssystemet
  7. Orientering om retningslinjer for lydnivåer og oppfølging av kontrollvirksomhet
  8. Velferdsteknologi, responssenter
  9. Helsehuset - innhold, legevakt og Kad-plasser

Kultur- og oppvekstkomiteen holder møte onsdag 28. september kl. 18.45 på møterom Tjølling i Romberggata 4. Det innkalles til politisk verksted fra kl. 17.00 til 18.30 knyttet til Tilstandsrapport skole med kvalitetsmelding.

Miljø- og teknikkomiteen holder møte onsdag 28. september kl. 18.00 på møterom Larvik i Romberggata 4. Omvisning på KMT Øya fra kl. 17.00 til 17.45.

Partssammensatt utvalg og Fellesnemda Lardal og Larvik holder møte onsdag 28. september fra kl. 13.00 til 16.00 på møterom Larvik i Romberggata 4.