Åpne møter uke 35

Eldrerådet holder møte tirsdag 30. august, kl. 12.00, på møterom Larvik, Romberggt. 4.

Rådet for funksjonshemmede holder møte tirsdag 30. august, kl. 18.00 på møterom Larvik, Romberggt. 4.

Innvandrerrådet holder møte tirsdag 30. august, kl. 18.00 på møterom Brunlanes, Romberggt. 4.

Helse- og omsorgskomiteen holder møte onsdag 31. august, kl. 09.00-16.00 på Grand Hotell.

Kultur- og oppvekstkomiteen holder møte onsdag 31. august, kl. 18.00 på møterom Tjølling, Romberggt. 4.

Miljø- og teknikkomiteen holder møte onsdag 31. august, kl. 18.00 på Larvik brannstasjon.