Åpne møter uke 34

Planutvalget holder møte tirsdag 23. august kl. 12.30 i Romberggt. 4, møterom Brunlanes.
Befaringer:
Kl. 08.55 Florenveien 23
« 09.30 Rakkeveien 155
« 09.50 Steinveien 13
« 10.10 Støperiveien 18
« 10.20 Støperistranda 68
« 10.40 Sverresgate 33
« 11.00 Bommestad næringsområde
« 11.20 Lamøya 71

Administrasjonsutvalget holder ekstraordinært møte tirsdag 23. august, kl. 16.00-18.00 i møterom Brunlanes, Romberggt. 4.

Kontrollutvalget for alkohol holder møte onsdag 24. august, kl. 18.00 på møterom Larvik, Romberggt. 4.