Åpne møter uke 33

Partsammensatt utvalg Larvik og Lardal holder møte tirsdag 16. august, kl. 13.00 – 14.00 på Herredshuset i Lardal.

Fellesnemda Lardal og Larvik holder møte tirsdag 16. august kl. 14.00-16.00 på Herredshuet i Lardal.

Rådet for funksjonshemmede holder møte tirsdag 16. august kl. 17.00 i møterom Larvik, Romberggt. 4.