Åpne møter uke 3

Planutvalget holder møte tirsdag 19. januar kl. 10.00 på møterom Brunlanes, Romberggt. 4

Administrasjonsutvalget holder informasjons- og opplæringsmøte tirsdag 19. januar kl. 16.00-18.00 på møterom Brunlanes, Romberggt. 4

Formannskapet har samling på Quality Hotel Tønsberg torsdag 21. januar f.o.m. kl. 11.30 t.o.m. fredag 22. januar kl. 13.00. 
Samlingen er en del av folkevalgtopplæringen og har som formål å la formannskapet gjøre seg bedre kjent med de ansvarsområder de har som folkevalgt organ.
Samlingen skal dessuten gi formannskapet innsikt i vedtatte strategier og de sentrale prosesser innenfor sitt ansvarsområde.